domingo, 5 de octubre de 2014

Listo de E-vortoj kaj siaj samvaloroj en la hispana lingvo

E-vorto                    Hispanaj egalvaloroj
ade                               continuamente
akurate                         puntualmente, a la hora
aldone
                           además, encima
ale al                            en dirección a
aliflanke                        por otra parte
alimaniere                     de otro modo, de otra manera, de distinta manera
alinome                         alias, también llamado
alivorte                          en otras palabras, dicho de otro modo, o sea
ambaŭflanke                  por ambos lados, a una y otra parte


miércoles, 5 de enero de 2011

La 50 nomoj de Marduk

LA LIBRO PRI LA KVINDEKAJ NOMOJ DE MARDUK, VENKINTO DE LA ANTIKVUMOJ

Jen la libro de MARDUK, kiu estis koncipita de nia Mastro ENKI, Magiistestro, kiu venkis al TIAMAT, konita kiel KUR, konita kiel HUWAWA, magibatale kiu venkis al la Antikvumoj por ke la Diaj Supraj viveblus ree kaj regeblus la Teron.

Je la tempo antaǔtempe, je la erao antaǔ ol la ĉielo kaj la Tero estu lokitaj en viaj lokoj, je la erao kiam la Antikvumoj regis sur ĉioma ekzistaĵo kaj malekzistaĵo, estis neniom pli ol obskureco. Ne estis Luno. Ne estis Suno. Ne estis planedoj nek steloj. Nenia ĝermo, nek arboj, nek plantoj kreskis. La Antikvumoj, estis la mastroj de la spaco nuntempe nekonata aǔ forgesita, kaj ĉio estis ĤAOSO.

MARDUK estis elektita de la Praumoj por batali kontraǔ KUR kaj froprenu al ĝi la povo de la Granda Dormema Serpento kiu loĝas sub la Montoj de la skorpio. Al MARDUK oni donu armilo, kaj unu sigelo, kaj Kvindekaj Povoj donis al ĝi por batali kontraǔ la terura TIAMAT, kaj ĉiupovo posedas sian propran armilon kaj sigelon kaj ĉi tiuj estas la grandaj posedaĵoj de la Praumoj kontraǔ la Antikvumoj kiuj minacas elde for, kiuj minacas elde la abismo, la Mastro de l' Obskureco, La Mastro de l' ĤAOSO, La Nedenaska, la Ne-Kreita, kiu ankoraǔ deziras la malbonon je la raso de la Homoj, kaj je la Supraj Dioj kiuj rezidas en la steloj.

La Dioj forgesas. Ili estas malproksime. Oni rememorendas al ili. Se ili ne daǔras gardanta, se la gardantoj de la pordoj ne priatendas la Pordojn, se la Pordoj ne daǔras ĉiam fermataj, trabitaj kaj kraditaj, do tiu kiu estus ĉiam vigla, la gardisto trans tiu flanko, IAK SAKKAK, enmetos kaj portos kun si la hordo de l' armeoj de la Antikvumoj, IAK KINGU, IAK AZAG, IAK AZABUA, IAK HUWAWA, ISHNIGGARAB, IAK XASTUR, kaj IAK KUTULU, la Dioj Hundaj kaj la Dioj Drakaj, kaj la Maraj Monstroj, kaj la Dioj el la Profundecoj.

Viglu ankaǔ la tagoj. La tago kiam la Granda Urso loku tre suba super la ĉielo, kaj la jarkvaronoj estu mezuritaj ekde tiam je tiuj kvar direktoj, ĉar tiam la Pordoj estos malfermeblaj kaj oni havendos la adekvataj antaǔzorgoj por certigi ke la pordoj restu ĉiam fermita. La Pordoj estos ŝlosendotaj per la Maĵora Sigelo, kunata de la ritoj kaj sorĉecoj taǔgaj.

La Kvindekaj Nomoj jenas, kun iliaj Sigeloj kaj Povoj. Oni kunvokeblos ilin tuj kiam la sacerdoto estu ascendita per la ŝtupo el la ŝtuparo de Lumoj gajnante la eniron de la Sankta Urbo. La sigeloj estos enskribotaj sur pergamenoj aŭ estos presotaj sur argilo kaj estos lokotaj sur la altaro tuj je la momento kiam la voko igiĝu. Kaj la parfumoj estos aromendotaj de cedro, kaj rezinoj de fortodoroj kaj humidaj. Kaj la voko igiĝos Nordflanken.


La ununomo estas MARDUK
La Mastrestro, Magiistestro. Ĝia nomo ne estas vokota krom se neniu alia estu neutila, kaj voki ĝin estos la plej terura responso por oni. La vorto uzota por voki ĝin estas DUGGA. Jen ĝia sigelo:

La dua nomo estas MARUKKA
Scias ĝi ĉiajn aferojn ekde la mondkomenco. Scias ĝi ĉiajn sekretojn, estu humaj sekretoj aŭ diaj sekretoj, kaj estas tre malfacila por kunvoki ĝin. La Sacerdoto ne devu kunvoki ĝin krom se oni estu kore kaj spirite pura, ĉar ĉi tiu spirito scios la plej internajn pensojn de oni. Jen ĝia sigelo:

La tria nomo estas MARUTUKKU
Mastro de la Artoj de Protekteco, ĝi ĉenis al Hundo Freneza dum la Batalo. Sigelis Antikvumojn en siaj grotoj, malantaŭ la Pordoj. Ĝi posedas la stelon ARRA. Jen ĝia sigelo:

La kvara nomo estas BARASHAKUSHU
Mirakliganto. La plej afabla el la kvindekeco, kaj la plej bonfarema. La vorto uzita por voki ĝin estas BAALDURU. Jen ĝia sigelo:

La kvina nomo estas LUGGALDIMMERANKA
Ĝi konvertis La ĤAOSON je la ordon. Ĝi trankviligas la akvojn. Komandanto de Legionoj de Demonoj de l' Vento kiuj luktis kontraŭ la antikva TIAMAT flanke de MARDUK KURIOS. La vorto uzita por ĝia voko estas BANUTUKKU. Jen ĝia sigelo:

La sesa nomo estas NARILUGGALDIMMERANKIA
La viglanto de IGIGI kaj de la ANNUNAKI-j, Subkomandanto de la Demonoj de l' Vento. Ĝi forpelos al iu maskim kiu sieĝi cin, kaj estas malamiko kontraŭ la rabisu. Neniu povas eniri al la Sora Mondo aŭ al la Soba Mondo krom se ĝi scius. Ĝia vorto estas BANRABISHU. Ĝia sigelo estas jene:

La sepa nomo estas ASARULUDU
Portanto de la Flamo, kontrolas la Raso de Vidantoj je peto de la Dioj Supraj. Garantias la plej absoluta sekureco al la Dioj Astraj. Ĝia vorto estas BANMASKIM kaj ĝia sigelo jenas:

La oka nomo estas NAMTILLAKU
Unu Mastro de la plej sekreta kaj potenca, posedas la konon por voki a la mortintojn kaj la konon pri kiel paroli kun la spiritoj de l' Abismo, sen ke tio sciu ĝia reĝino. Neniu animo trairas al la morto krom se ĝi sciu pri tio. Ĝia vorto estas BANUTUKUKUTUKKU, kaj ĝia sigelo estas:

La naŭa nomo estas NAMRU
Disdonas saĝecon kaj konecon pri tiaj aĵoj. Donas konsilon ekscelencan kaj instruas la sciencon pri la metaloj. Ĝia vorto estas BAKAKALAMU kaj ĝia sigelo jene:

La deka nomo estas ASARU
Ĉi-povo posedas konon pri ĉiaj plantoj kaj arboj, kaj kreskigeblas fruktojn mirindajn en desertlokoj; por ĝi, nenia tero estas sterila. Vere ĝi estas la protektanto de la malavareco. Ĝia vorto estas BAALPRIKU, kaj ĝia sigelo jenas:

La dek-unua nomo estas ASARUALIM
Posedas ĝi saĝecon sekretan kaj radias lumon en la zonoj obskurigitaj, devigante paroli bonege pri ĝia ekzistado kaj konado, al tuto kiu loĝas tie. Donas konsilojn ekscelencajn pri tiaj aferoj. Ĝia vorto estas BARRMARATU, kaj la sigelo kiun ci devos enskribi estas tiel:

La dek-dua nomo estas ASARUALIMNUNNA
Ĉi-povo prezidas sur ĉiaj armiloj kaj estas prefekte sperta pri aferoj armeaj, marŝante en la armeo avangarda de MARDUK ĉe tiu batalo. Dum nur tri tagoj estas kapabla de arigi armeon provizita de ĉiaj iliaj armiloj. Ĝia vorto estas BANATATU, kaj sia sigelo estas jene:

La dek-tria nomo estas TUTU
Forigas la ploron kaj disdonas jubilon al la tristaj kaj al tiuj kun elkoraj pezecoj. Jen nomo tre bonema, kaj protektanto ĉe onia, ĝia vorto estas DIRRIGUGIM, kaj sia sigelo estas ĉi tiu:

La dek-kavara nomo estas ZIUKKINNA
Disdonas konon ekscelentan pri la movadoj de la steloj kaj pri ĝia signifo. Konon kiu la ĥaldeoj posedis abunde. La vorto estas GIBBILANNU, kaj la sigelo estas ĉi tiu:

La dek-kvina nomo estas ZIKU
Ĉi-povo donas riĉecon pri ĉiaj kaj malkaŝas lokon kie la sekretoj kaŝiĝas. Scianto pri la Sekretoj de la Tero. Ĝia vorto estas GIGGIMAGANPA, kaj ĝia sigelo montras jene:

La dek-sesa nomo estas AGAKU
Ĉi-povo revivigeblas ĉion kion jam mortigas, kvankam nur dum nelonga tempo. Estas la Mastro de l' Amuleto kaj de la Talismano. Ĝia vorto estas MASHGARZANNA, kaj ĝia sigelo jenas:

La dek-sepa nomo estas TUKU
Estro de la Fatalmagio. Venkinto de la Antikvumoj per la Magio, Ĝi donacis la Sorĉon al MARDUK KUROS, forton trege potenca. Ĝia vorto estas MASHSHAMMASHTI , kaj jen ĝia sigelo:

La dek-oka nomo estas SHAZU
Konas la pensojn de tiuj kiuj troviĝas distance, samkiel por tiuj kiuj troviĝas proksime. Nenio kio estis enterigita sub la tero aŭ ĵetita al la akvoj estas preterlasita por ĝi. Ĝia vorto estas MASHSHANANNA, kaj jen ĝia sigelo:

La dek-naŭa nomo estas ZISI
Reamikigi al la malamikoj, silentigas la diskutadon, tiel inter du personoj kiel inter du nacioj... eĉ oni diras ke inter du mondoj. Certe, la aromo de la dolĉeco emanas el tiu ĉi povo, kies vorto estas NASHINANNA, kaj ĝia sigelo estas ĉi tiu:

La dudeka nomo estas SUHRIM
Serĉas la adorantojn pri la Antikvumoj tie kie ĉi tiuj troviĝus. La sacerdoto kiu sendas ĝin per misio, faras tion kun terura risko, ĉar SUHRIM mortigas tre facile kaj sen pripensi iam. Ĝia vorto estas MASHSHANERGAL, kaj ĝia sigelo montriĝas jene:

La dudek-unua nomo estas SUHGURIM
Samkiel SUHRIM, estas la malamiko kiu neniu kvietigeblas. Eltrovas facilege al la malamikoj de l' sacerdoto, sed oni devas rimarkigi al ĝi ke ne mortigu ilin se tiel ne deziras la sacerdoto. La vorto estas MASHSHADAR kaj jen la sigelo:

La dudek-dua nomo estas ZAHRIM
Mortigis dekmil ulojn el la Hordoj dum la Batalo. Estas militisto el la militistoj. Se la sacerdoto deziras,ĝi estas kapabla de destrui tutan kompletan armeon. Ĝia vorto estas MASHSHAGARANNU, kaj sia sigelo estas:

La dudek-tria nomo estas ZAHGURIM
Kiel ZAHRIM, unu tre terura oponanto. Oni diras ke ZAHGURIM mortigu malrapide, iel ege malnature. Mi ne scias tion ĉar mi neniam alvokis tiun spiriton.Tio estas cia risko. La vorto estas ASHTISHADDU kaj la sigelo:

La dudek-kvara nomo estas ENBILULU
Ĉi-povo serĉeblas akvon duondeserte aŭ en supraj montoj. Ĝi konas la sekretojn pri la akvo, kaj pri la riverojn kiuj laŭfluas sub la Tero. Estas spirito tre utila. Ĝia vorto estas MASHSHANEBUU, kaj sia sigelo jene:

La dudek-kvina nomo estas EPADUN
Ĉi tiu estas la Mastro de ĉiom la irigaciado kaj alporteblas akvon elde iu loko malproksima ĝis viaj piedoj. Posedas geometrion tre subtila pri la Tero kaj koneco pri ĉiuj teroj kie la akvo troviĝeblas abunde. Ĝia vorto estas EYUNGINAKANPA, kaj sia sigelo estas ĉi tiu:

La dudek-sesa nomo estas ENBILULUGUGAL
Ĝi estas la povo kiu prezidas sur tuta la kreskado kaj sur ĉio kio kreskas. Disdonas konon pri la kultivado kaj estas kapabla de provizi al ajna malsata urbo manĝaĵojn, kies kvanto egalas la samon por tridek lunaperoj, kaj kies kvanto ĝi povas doni je unu nura lunapero. Unu povo tre nobela. Ĝia vorto estas AGGHA, kaj jen ĝia segilo:

La dudek-sepa nomo estas HEGAL
Same ol la antaŭa povo, estas Mastro de la Farmo-bienaj kaj Agrokulturaj Artoj. Konsentas rikoltojn abundajn. Posedas la konon pri la metaloj el la Tero kaj pri la plugilado. Ĝia vorto estas BURDISHU, kaj sia segilo estas ĉi tiel:

La dudek-oka nomo estas SIRSIR
Detruanto de TIAMAT, hatita de la Antikvumoj, Mastro de la Serpento, Malamiko de KUTULU. Unu Mastro tre povema. Ĝia vorto estas APIRIKUBABADAZUZUKANPA, kaj sia segilo jene:

La dudek-naŭa nomo estas MALAH
Ĝi paŝis tra la dorso de l' Vermo kaj tranĉis ĝin duduone. Mastro de la Braveco kaj la Kuraĝeco,

La trideka nomo estas GIL
Jen la Semo-donanto. Amita de ISHTAR, ĝia povo estas mistera kaj pli antikva. Hordeon kreskigas ĝi kaj permesas al la virinoj nasku. Igas al la impotentaj je malimpotentaj. Ĝia vorto estas AGGABAL, kaj sia sigelo estas tiel:

La trideka-unua nomo estas GILMA.
Fondinto de urboj, Posedanto de l' Kono de la Arĥitekturo per kiu oni konstruis la legendajn templojn de Ur; estas la kreinto de ĉio kio permanentiĝas kaj kio neniam moviĝas. Ĝia vorto estas AKKABAL kaj jen sia sigelo:

La tridek-dua nomo estas AGILMA
Portanto de Pluvo. Igas al la milda pluvo faligu, aŭ igas ŝtormegojn kaj tondregojn kiuj detruiebligas armeojn, urbojn kaj rikoltoj.Ĝia vorto estas MASHSHAYEGURRA kaj sia sigelo estas ĉi tie:

La tridek-tria nomo estas ZULUM.
Scias ĝi kie ka kiam planti. Donas ekcelentajn konsilojn pri ĉiaj negocoj kaj komercoj. Protektas ankaŭ al la homoj de la malbonaj komercantoj. Ĝia vorto estas ABBABAAL, kaj sia sigelo estas tiel:

La tridek-kvara nomo estas MUMMU
Jen la povo kiun donis al MARDUK por krei universon de la karno de TIAMAT. Disdonas saĝecon pri la vivo antaŭe la kreadon kaj pri la naturo de la estrukturo de l' Kvar Kolonoj sur kiuj esti apogitaj la Ĉieloj. Ĝia vorto estas ALALALABAAAL, sia sigelo estas ĉi tie:

La tridek-kvina nomo estas ZULUMMAR
Ĝi donas fortegegon, kiel la forton de dek homoj je unu sola homo. Disigis la parto de TIAMAT kiu estis konvertiĝinta je la ĉielo kaj kiu estis estiĝinta la Tero. Ĝia vorto estas ANNDARABAAL, sia sigelo estas tiel:

La tridek-sesa nomo estas LUGALABDUBUR
Detruinto de la Dioj de TIAMAT. Venkinto de siaj Hordoj. Enĉenis a KUTULU al abismen. Batalis lertece kontraŭ AZAG-THOTH. Ĝi estas Ĝia vorto estas , kaj sigelo estas jene:

La tridek-sepa nomo estas PAGALGUENA.
Posedanto de inteligenteco senfina, ĝi determinas la naturecon de la aĵoj kaj de la spiritoj kiuj eĉ ankoraŭ ne estis faritaj. Ĝi konas la forton de la Dioj. Ĝia vorto estas ARRABABAAL, sia sigelo estas tiel:

La tridek-oka nomo estas LUGALDURMAH
Jen la Mastro sur la Alt-lokoj, Observanto super la Ĉieloj kaj pri ĉio kio vojaĝas tra tiuj. Neniu sulkas la stelelementon krom se ĝi sciu. Ĝia vorto estas ARATAAGARBAL, jen sia sigelo:

La tridek-naŭa nomo estas ARANUNNA
Saĝecodonanto, Konsilinto de Nia Patro, ENKI, Konanto de la Magi-Alianco kaj de la Leĝoj kaj de la natureco de la Pordoj. Ĝia vorto estas ARAMANNGI, kaj sia sigelo jen:

La kvardeka nomo estas DUMUDUKU
Konanto pri la Nomo Sekreta kaj la Nombro Sekreta. Malpermesita estas por ĝi diru tion al vi, sed ĝi povas paroli pri aliaĵoj same mirindaj. Ĝia vorto estas ARATAGIGI, kaj sia sigelo estas:

La kvardek-unua nomo estas LUGALANNA
La Povo de l' Maĵora de la Dioj Maĵoraj, posedas la sekretkonon de l' mondo kiam la Dioj Maĵoraj kaj la Antikvumoj estis Unu sola. Konas la esencon de l' Antikvumoj kaj kiel troviĝas. Ĝia vorto estas BALDIKHU, kaj sia sigelo estas jene:

La kvardek-dua nomo estas LUGALUGGA
Konas la esencon de ĉiuj la Spiritoj, de l' Mortintoj kaj de l' Maldenaskintoj, de la Stelaj kaj Teraj, same ol la Spiritoj de l' Aero kaj la Vento. Tiuj estas aferoj kiuj eble ĝi malkaŝus al vi, saĝeckreskigante vin. Ĝia vorto estas ZIDUR, kaj sia sigelo estas tiel:

La kvardek-tria nomo estas IRKINGU
Jen la povo kiu kaptis la komandanton de la fortoj de la Antikvumoj, KINGU, Povema Demono, por ke MARDUK ĝin kaj, per ĝia sango, krei la rason de la homoj kaj sigeli la aliancon. Ĝia vorto estas BARERIMU, kaj sia sigelo estas ĉi tie:

La kvardek-kvara nomo estas KINMA
Juĝisto kaj Mastro de la Dioj ĝi estas, antaŭ kies nomo iu temegas. Por ke la Dioj ne eraru, oni donis ĉi tiun povon por ke inspektu ĝiajn agadojn, por ke plenumu la leĝojn kaj la naturecon de la alianco, ĉar la Dioj estas tre malmemoremaj kaj troviĝas tre malproksime. Ĝia vorto estas GAIGAL; jen sia sigelo:

La kvardek-kvina nomo estas ESIZKUR
Ĉi tiu spirito posedas la konon pri la daŭro de la Vivo pri ajna homo, eĉ pri l' vivo de plantoj, demonoj kaj la dioj. Mezuras ĉiujn aĵojn, kaj konas la spacon kiu estas inter tiuj. Ĝia vorto estas NENIGEGAI kaj ĉi tiu estas sia segilo:

La kvardek-sesa nomo estas GIBIL
Al ĉi-povo oni donis la Regnon de l' Fajro kaj de la Forĝoforno. Konservas akre la spadojn kaj la lancojn, kaj atribuas konon por labori la metalojn. Ankaŭ levigas la Fulmon kiu elflui el la Tero kaj igas ke la spadoj aperas super la ĉielo. Ĝia vorto estas BAALAGNITARRA; jen sia sigelo:

La kvardek-sepa nomo estas ADDU
Ŝtormojn ĝi igas kiuj plenumas ĉiujn ĉielojn kaj skuigas al la stelojn kaj eĉ al la mem Pordoj de la IGIGI-j retremante sur siaj hokoj. Plenumebligas ĉielojn per ĝia brilo, eĉ je la horo plej obskura nokte. Ĝia vorto estas KAKODAMMU kaj ĉi tiu estas sia segilo:

La kvardek-oka nomo estas ASHARRU
Konanto de la Vojoj Perfidaj.Donas konon pri la Estonteco kaj ankaŭ pri Pasintaj Aferoj. Lokis al la Dioj je siaj kursoj kaj determinis siaj serioj. Ĝia vorto estas BAXTANDABAL, kaj sia sigelo estas ĉi tie:
La kvardek-naŭa nomo estas NEBIRU
La spirito de la Pordo de MARDUK. Gvidas ĉiaj la aĵoj je sia vojoj kaj movigas la trajektorio de la steloj laŭ la kutimo de la ĥaldeoj. Ĝia vorto estas DIRGIRGIRI, kaj sia sigelo estas jene:

La kvindeka nomo estas NINNUAM
Jen la povo de MARDUK kiel Mastro de Ĉio kio tiele estas, Juĝisto de Jurioj, Decidanto. Leĝodeterminanto kaj reĝejdeterminanto por la reĝoj. Estas ne-vokebla, krom kiam iu urbo estus detruata aŭ kiam iu reĝo mortiĝus. Ĝivorto estas GASHDIG, kaj sia sigelo estas ĉi tiu:

Ĝis finiĝas la libro pri la Kvindekaj Nomoj, pri l' kiu la Dioj donis al mi la forton kaj tempon por transskribi ĝin. Ĉi tiun libron ne permesu vidi al malpurulo nek al profanulo, nek al ne komencigitulo, ĉar kiam oni farus tion, estus voki al la plej teruran malbeniton de l' libro sur vi kaj sur viaj generadoj.


Esperantigita de Salvador B. V.
Prenita el la libro "El Necronomicon" paĝaro: 177-204.